Fundacja ,, APROBATA” członkiem zwyczajnym Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, że Fundacja ,, APROBATA’’ został przyjęta w poczet Członków Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami https://pfon.org/o-pfon/czlonkowie-pfon/ Dziękujmy za zaufanie oraz docenienie naszej pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Rzeszowie. To dla nas wielkie wyróżnienie oraz motywacja do wspólnych działań.  

Zapraszamy do udziału w Plebiscycie Rzeszowscy Siłacze, to MY II EDYCJA

Fundacja ,,APROBATA’’ wraz z Urzędem Miasta Rzeszowa serdecznie zaprasza do udziału w II Edycji Plebiscytu Rzeszowscy Siłacze, to MY. Zapraszamy wszystkie dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnościami do udziału w Plebiscycie Rzeszowscy siłacze – TO My, a lokalne społeczności osób z niepełnosprawnością, osoby pełnosprawne i środowiska wspierające integrację osób z niepełnosprawnościami , Instytucje, Fundacje, Stowarzyszenia oraz osoby zainteresowane do współpracy i budowania wzajemnego dialogu. Kandydatury można zgłaszać w terminie od 15 września 2023 do Czytaj dalej…

Inspiration porn- Nie chcemy być inspiracją!

Inspiration porn- Nie chcemy być inspiracją! Trwa międzynarodowa dyskusja uświadamiająca i informująca o tym, że krzywdzące jest przedstawianie niepełnosprawności jako obciążenia i tragedii, stawianie w opinii społecznej niepełnosprawności na pierwszym miejscu, przez co wszystkie inne dokonania stają się nieistotne, a człowiek staje się przezroczysty. Pamiętajmy, najpierw jest człowiek ze swoimi potrzebami pragnieniami pokonujący własne ograniczenia i trudności, dążący do ich spełnienia i równego traktowania dopiero w następnej kolejności jest niepełnosprawność tego człowieka z którą żyje. Czytaj dalej…

Kampania społeczna: Jestem swoim Liderem – Ty bądź swoim!

Kampania społeczna: Jestem swoim Liderem – Ty bądź swoim! Fundacja ,,APROBATA’’ we współpracy z Urzędem Miasta Rzeszowa rozpoczyna Kampanię społeczną pod hasłem „Jestem swoim Liderem -Ty bądź swoim”, mającą na celu promowanie przekazu, że najpierw jest człowiek ze swoimi potrzebami pragnieniami pokonujący własne ograniczenia i trudności, dążący do ich spełnienia i równego traktowania, dopiero w następnej kolejności jest jego niepełnosprawność i wynikające z niej ograniczenia. Międzynarodowy ruch przeciw dyskryminacji OzN Kampania „Jestem swoim Liderem -Ty Czytaj dalej…

V Parlament Europejski Osób z Niepełnosprawnościami

W dniu 23 maja 2023 r., w Brukseli odbyły się obrady delegatów V Parlamentu Europejskiego Osób z Niepełnosprawnościami, który zgromadził 731 uczestników z 29 państw. Jolanta Fień prezeska Fundacji ,, APROBATA’’ wraz z Panem Jarosławem Suchym pełnomocnikiem do spraw osób niepełnosprawnych PO Podkarpacie uczestniczyli jako delegaci w tym wyjątkowym wydarzeniu. Byliśmy delegatami z  ramienia Pani Elżbiety Łukacijewskiej Poseł do Parlamentu Europejskiego, która zawsze wspiera nasze lokalne działania na rzecz dostępności osób ze szczególnymi potrzebami. To Czytaj dalej…

12 października 2022 roku obchodzimy Światowy Dzień Reumatyzmu.

12 PAŹDZIERNIKA ŚWIATOWY DZIEŃ REUMATYZMU Obchodzony po to by podnieść świadomość społeczeństwa o chorobach reumatycznych, które zbyt późno rozpoznane i niewłaściwie leczone prowadzą do postępującej niepełnosprawności, powikłań wielonarządowych a w konsekwencji kalectwa. Skutkiem tych chorób jest wykluczenie z życia zawodowego, ograniczenia w życiu osobistym co przekłada się na pogorszenie stanu nie tylko w sferze fizycznej ale również społecznej i psychicznej.

Skip to content