Grafika promująca "Kampania - Jestem swoim Liderem - ty bądź swoim"

Grafika promująca „Kampania – Jestem swoim Liderem – ty bądź swoim”

Kampania społeczna: Jestem swoim Liderem – Ty bądź swoim!

Termin realizacji: 01.07.2023 – 31.12.2023

 

Fundacja ,,APROBATA’’ we współpracy z Urzędem Miasta Rzeszowa rozpoczyna Kampanię społeczną pod hasłem „Jestem swoim Liderem -Ty bądź swoim”, mającą na celu promowanie przekazu, że najpierw jest człowiek ze swoimi potrzebami pragnieniami pokonujący własne ograniczenia i trudności, dążący do ich spełnienia i równego traktowania, dopiero w następnej kolejności jest jego niepełnosprawność i wynikające z niej ograniczenia.

Międzynarodowy ruch przeciw dyskryminacji OzN

Kampania „Jestem swoim Liderem -Ty bądź swoim” jest odpowiedzą na międzynarodowy ruch działający przeciw dyskryminacji i uprzedmiotowieniu osób z niepełnosprawnościami pod nazwą „Inspiration porn”. Trwa dyskusja uświadamiająca i informująca, że krzywdzące jest przedstawianie niepełnosprawności jako obciążenia i tragedii, stawianie w opinii społecznej niepełnosprawności na pierwszym miejscu, przez co wszystkie inne dokonania stają się nieistotne, a człowiek staje się przezroczysty.

Gloryfikowanie sukcesów osób z niepełnosprawnością, zaczynając od choroby i dysfunkcji oraz powielane w przestrzeni publicznej haseł „motywacyjnych” uderzających w godność osób z niepełnosprawnościami wynika z niewiedzy. Osoby pełnosprawne często nie wiedzą, że akcentowanie niepełnosprawności jako trampoliny do sukcesu jest krzywdzące i uprzedmiatawiające a realizowana kampania społeczna pomoże wszystkim w zrozumieniu sedna pomagania – „Pomagasz człowiekowi, a nie niepełnosprawności!”

Człowiek przed niepełnosprawnością

Przekazy motywacyjne, które są powielane w przestrzeni publicznej, pokazujące sukcesy życiowe różnych osób przez pryzmat niepełnosprawności oraz zmuszające do aktywności osoby pełnosprawne poprzez porównywanie do osób z niepełnosprawnościami:

 • Niepełnosprawny dał radę, to ja też dam radę!
 • Niepełnoprawni osiągnęli sukces, to ja tym bardziej mam szanse!
 • Pomimo niepełnosprawności – zdobył szczyt!
 • To ty jesteś na wózku, a masz dziecko i męża?

Liderzy społeczności osób z niepełnosprawnościami

W ramach Kampanii „Jestem swoim Liderem -Ty bądź swoim”, Fundacja ,,APROBATA’’ wraz z lokalną społecznością osób z niepełnosprawnościami w Rzeszowie odda głos Liderom reprezentującym osoby z różnymi niepełnosprawnościami.

Powstaną filmy o historii Liderów, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach, zmaganiach, pragnieniach i sukcesach o przynależności do społeczności, która rozumie i wzajemnie się wspiera, o wewnętrznej potrzebie samorealizacji jako człowieka, a nie w wyniku niepełnosprawności.

 • Lider społeczności osób z niepełnosprawnością słuchu
 • Lider społeczności osób z niepełnosprawnością wzroku
 • Lider społeczności osób z niepełnosprawnością ruchu
 • Lider społeczności osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Lider społeczności rodziców/opiekunów dzieci z niepełnosprawnością

Jestem swoim Liderem-Ty bądź swoim!

Fundacja ,,APROBATA’’ w ramach kampanii „Jestem swoim Liderem -Ty bądź swoim” przygotuje broszury edukacyjne i informacyjne pod tytułem: Na pierwszy rzut oka – widzisz różnicę? w których zostaną zaprezentowane przykłady i doświadczenia z życia osób z niepełnosprawnościami i osób pełnosprawnych, które wzajemnie ich łączą.

Broszury zostaną udostępnione w instytucjach, szkołach, placówkach oraz przychodniach i komunikacji miejskiej, aby każdy mieszkaniec mógł się z nimi zapoznać i dowiedzieć się jak ważne jest wsparcie i pomoc ze szczególną uważnością na człowieka.

Grafika promująca Plebiscyt Rzeszowscy Siłacze, to MY "Kampania - Jestem swoim Liderem - ty bądź swoim"

Grafika promująca Plebiscyt Rzeszowscy Siłacze, to MY „Kampania – Jestem swoim Liderem – ty bądź swoim”

W ramach Kapani „Jestem swoim Liderem -Ty bądź swoim”, odbędzie się II edycja Plebiscytu Rzeszowscy Siłacze, to MY! Do udziału w Plebiscycie serdecznie zapraszamy mieszkańców miasta Rzeszowa w tym dzieci i dorosłych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, którzy pragną zaprezentować swoje pasje, zainteresowania oraz hobby.

Plebiscyt jest również zaproszeniem dla osób pełnosprawnych do poznania twórczości osób z niepełnosprawnościami oraz wzajemnego dialogu i budowania relacji.

Kategorie Plebiscytu

 • Dzieci i młodzież do 18 roku życia
 • Kobiety
 • Mężczyźni
 • Społecznik osoba z niepełnosprawnością

Przesłanie Plebiscytu:

 • Działam dla siebie!
 • Po pierwsze człowiek!
 • Pomagasz człowiekowi, a nie niepełnosprawności!
 • Jestem swoim Liderem!

Uroczyste rozstrzygnięcie Plebiscytu Rzeszowscy Siłacze, to My! oraz wręczenie nagród odbędzie się 3 grudnia w Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnościami, podczas finału Kampanii „Jestem swoim Liderem -Ty bądź swoim”.

Finał Kampanii społecznej „Jestem swoim Liderem -Ty bądź swoim”

3 grudnia 2023r. w Międzynarodowym Dniu Osób z Niepełnosprawnościami ustanowionym przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Fundacja Aprobata organizuje Finał Kampanii społecznej „Jestem swoim Liderem -Ty bądź swoim” oraz uroczyste rozstrzygnięcie Plebiscytu Rzeszowscy Siłacze, to MY!

W tym szczególnym dniu odbędą się warsztaty: Na pierwszy rzut oka – widzisz różnicę? oraz panel dyskusyjny, w których wezmą udział Liderzy lokalnych społeczności osób z niepełnosprawnościami.

Warsztaty: Na pierwszy rzut oka – widzisz różnicę?

Misją Warsztatów: Na pierwszy rzut oka – widzisz różnicę?  jest integracja osób z niepełnosprawnościami z osobami pełnosprawnymi oraz wzajemne zrozumienie, poprzez poznanie potrzeb i tego co łączy.

Podczas warsztatów, Liderzy osób z niepełnosprawnościami poprowadzą otwarty panel dyskusyjny w którym zostaną poruszone aspekty z życia osób z niepełnosprawnościami w odniesieniu do codzienności osób zdrowych, ze szczególnym ukazaniem wzajemnych podobieństw i potrzeb jako człowieka. Uczestnicy wydarzenia wezmą również udział w prezentacji wspierającej komunikację – savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami.

Podczas warsztatów zostaną przedstawione wszystkie założenia kampanii „Jestem swoim Liderem – ty bądź swoim” oraz odbędzie się otwarta dyskusja umożliwiająca zadawanie pytań i wypracowanie wspólnego dalszego działania dla wszystkich zgromadzonych społeczności osób niepełnosprawnościami.

Plan wydarzenia:

 • Prelekcje i dyskusje z udziałem Liderów, „Jestem swoim Liderem – ty bądź swoim”
 • Warsztaty savoir vivre osób z niepełnosprawnościami
 • Ogłoszenie Laureatów Plebiscytu Rzeszowscy Siłacze, to MY!

Fundacja Aprobata serdecznie zaprasza wszystkie dzieci i osoby dorosłe z niepełnosprawnościami, lokalne społeczności osób z niepełnosprawnością, osoby pełnosprawne i środowiska wspierające integrację z OzN, Instytucje, Fundacje, Stowarzyszenia oraz osoby zainteresowane budowaniem wzajemnego dialogu

 • 3 grudnia 2023r. Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami
 • uroczysty finał odbędzie się w miejscu w pełni dostępnym dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, siedzibie Collegium Humanum filia w Rzeszowie ul. Okulickiego 10.

„Zadanie finansowane ze środków PFRON, których dysponentem jest Prezydent Miasta Rzeszowa”

Logotyp Grantodawcy Rzeszów Stolica Innowacji, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logotyp Grantodawcy Rzeszów Stolica Innowacji, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

 

Grafika promująca "Kampania - Jestem swoim Liderem - ty bądź swoim"

Grafika promująca „Kampania – Jestem swoim Liderem – ty bądź swoim”

Inspiration porn- Nie chcemy być inspiracją!

Trwa międzynarodowa dyskusja uświadamiająca i informująca o tym, że krzywdzące jest przedstawianie niepełnosprawności jako obciążenia i tragedii, stawianie w opinii społecznej niepełnosprawności na pierwszym miejscu, przez co wszystkie inne dokonania stają się nieistotne, a człowiek staje się przezroczysty. Pamiętajmy, najpierw jest człowiek ze swoimi potrzebami pragnieniami pokonujący własne ograniczenia i trudności, dążący do ich spełnienia i równego traktowania dopiero w następnej kolejności jest niepełnosprawność tego człowieka z którą żyje.

Przeciw dyskryminacji i uprzedmiotowieniu

Inspiration porn to międzynarodowy ruch działający przeciw dyskryminacji i uprzedmiotowieniu osób z niepełnosprawnością.

Pierwszą osobą, która publicznie użyła tej nazwy oraz nakreśliła zjawisko uprzedmiotowienia jest australijska komediantka i aktywistka Stella Young, podczas wystąpienia na konferencji TED talk w 2012 roku. Stella w swojej brawurowej i zabawnej przemowie przekazała światu, że fakt, iż porusza się na wózku nie czyni z niej inspiracji dla całej ludzkości, a swoją wypowiedź zakończyła zdaniem: „Chciałabym żyć w świecie, w którym oczekiwania wobec niepełnosprawnych nie są tak niskie, że gratuluje się nam, że wstaliśmy z łóżka i pamiętamy, jak mamy na imię”

Czym jest to zjawisko?

Inspiration porn, odnosi się do sposobu przedstawiania osób z niepełnosprawnością w mediach i szeroko pojętej kulturze oraz prowadzonej narracji społecznej opisującej niepełnosprawność jako elementu cierpienia. Obecnie nadal w przekazach medialnych funkcjonuje „niepełnosprawność” a nie osoba z niepełnosprawnością i samej „niepełnosprawności” używa się w kontekście ciężaru i udręki jaką może nieść ze sobą, zwłaszcza według osób w pełnosprawnych, zdrowych i aktywnych społecznie.

Drugie oblicze uprzedmiotowienia to użycie choroby, czyli niepełnosprawności danej osoby do własnej inspiracji i motywacji. Zjawisko inspiracji niepełnosprawnością dotyczy osób sprawnych, szukających argumentów lub motywacji do podjęcia jakichkolwiek działań oraz poprzez porównanie do osoby chorej.

Motywacja niepełnosprawnością

Coraz częściej zauważane jest w społeczeństwie zjawisko motywowania się osób pełnosprawnych na dysfunkcjach osób z niepełnosprawnością. Widząc w sportowca bez ręki, nogi czy na wózku osoba pełnosprawna najpewniej odczuwa żal czy litość, w następnej kolejności pojawia się uczucie ulgi a promowany przekaz społeczny i powielane stereotypy najczęściej wyglądają tak: „moje życie nie jest takie złe”- jestem zdrowy, jeśli niepełnosprawny może osiągnąć sukces, imponujące wyniki to pełnosprawny tym bardziej!

Ale… co w tym złego?

Samo zjawisko motywacji nie jest niczym złym natomiast podłoże emocjonalne oraz stawianie siebie powyżej drugiego człowieka w celu porównania, nie jest dobre dla żadnej ze stron.  Samo uczucie litości wobec kogoś nigdy nie było i nie będzie czymś pozytywnym. Sztuczny podziw za wykonanie codziennej czynności i idące za nim poczucie, „Ja mam lepiej i łatwiej” również nie.

Niepełnosprawność według WSJP to, brak pełnej sprawności fizycznej lub psychicznej spowodowany wrodzonymi cechami rozwojowymi lub nieodwracalnymi uszkodzeniami pewnych części ciała albo zaburzeniami prawidłowości ich działania.” Odnosząc się do definicji, że dana osoba nie posiada czegoś w pełni z przyczyn niezależnych i często nieodwracalnych, nie powinno stawiać tą, która je posiada w lepszym świetle lub dodawać jej skrzydeł? Odpowiedź brzmi – stanowczo nie!

Uprzedmiotowienie osób z niepełnosprawnością

Słowo „porn” budzi największe kontrowersje, a odnosi się do ukazania uprzedmiotowienia osoby z niepełnosprawnością. Użycia jej do określonego przez siebie celu, najczęściej motywacji do działania czy gratyfikacji sprawności samej w sobie.

Porn pokazuje, że nie ma człowieka, czyli osoby oraz brakuje zainteresowania się jej głębszymi potrzebami, rzeczywistymi osiągnięciami czy spostrzeżeniami. Celem jest wyniesienie choroby i niepełnosprawności na pierwszy plan, zanika osoba jako jednostka funkcjonująca, czująca i sprawcza, a zostaje podziw dla faktu, że z daną jednostką chorobową w ogóle, da się żyć”.

Ableizm- jak podziw dyskryminuje?

Ableizm to dyskryminacja osób z niepełnosprawnością w przeświadczeniu, że osoba sprawna jest – „wyżej” z założenia ma lepiej ze względu na sprawność, co przekłada się na możliwości. Osoba z niepełnosprawnością jest poniżej ze względu na chorobę i posiadane ograniczenia,  co przekłada się na gloryfikację jej sukcesów, uznawanych przez osoby pełnosprawne jako osiągnięte „pomimo niepełnosprawności”.

 • Niepełnosprawny dał radę, to ja też dam radę!
 • Pomimo niepełnosprawności – zdobył szczyt!

 

Czy dyskryminujące są grafiki motywujące z cytatami i wizerunkiem osoby z niepełnosprawnością?  Jeśli czyjś wizerunek użyty jest w celu podniesienia samooceny i upewnieniu samego siebie, że dzięki swojej sprawności stoję w ,,randze człowieczeństwa” ponad osobą, która sprawności nie posiada – to tak! Podziw i empatia są tu tylko pozorne.

Niezwykłe- zwykłe życie!

Wbrew przekonaniom większości społeczeństwa – życie z niepełnosprawnością wcale nie jest niezwykłe, inne i w zasadzie nie różni się znacząco od tego co powszechnie jest uważane za przeciętne.

Oczywiście występują różnice, że zamiast wizyty w siłowni osoba z niepełnosprawnością wybierze zajęcia rehabilitacyjne, lecz, jedno nie wyklucza drugiego. Niektóre osoby muszą częściej wykonywać badania kontrolne czy zabiegi lub potrzebują pomocy czy asysty (w różnym stopniu i zakresie) i na tym różnice się kończą.

My osoby z niepełnosprawnością!

 • Nie jesteśmy żadnymi bohaterami czy siłaczami, a nasze funkcjonowanie nie jest wieczną udręką!
 • Zdecydowana większość osób niepełnosprawnych – nie myśli o swojej niepełnosprawności w każdej sekundzie w ciągu dnia.
 • Na tyle, na ile nasza SPRAWNOŚĆ pozwala rozwijamy się, pracujemy, dokładamy wszelkich starań w trosce o własne zdrowie, jesteśmy studentami, żonami i ojcami i niepotrzebny nam zbędny podziw za to co robimy.
 • Nie chcemy być postrzegani przez pryzmat niepełnosprawności i dostrzegani tylko dzięki niej.

Osoby z niepełnosprawnościami.

 

Artykuł powstał w ramach kampanii społecznej: „Jestem swoim Liderem -Ty bądź swoim”.

Kampanię realizuje Fundacja APROBATA’’ we współpracy z Urzędem Miasta Rzeszowa.

Rzeszów 2023r.

Logotyp Grantodawcy Rzeszów Stolica Innowacji, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logotyp Grantodawcy Rzeszów Stolica Innowacji, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

 

 


Kampania społeczna „Jestem swoim Liderem- Ty bądź swoim”.

Filmy Liderów społeczności

osób z niepełnosprawnościami.

Grafika przesłanie liderów społeczności osób z niepełnosprawnościami.

Grafika przesłanie liderów społeczności osób z niepełnosprawnościami.

 Fundacja Aprobata wraz z lokalną społecznością osób z niepełnosprawnościami w Rzeszowie realizuje Kampanię społeczną pod hasłem „Jestem swoim Liderem -Ty bądź swoim”, mającą na celu promowanie przekazu, że najpierw jest człowiek ze swoimi potrzebami pragnieniami pokonujący własne ograniczenia i trudności, dążący do ich spełnienia  i równego traktowania, dopiero w następnej kolejności jest jego niepełnosprawność i wynikające z niej ograniczenia.

Międzynarodowy ruch przeciw dyskryminacji OzN

Kampania „Jestem swoim Liderem -Ty bądź swoim” jest odpowiedzą na międzynarodowy ruch działający przeciw dyskryminacji i uprzedmiotowieniu osób

z niepełnosprawnościami pod nazwą „Inspiration porn”. Akcja edukuje i uświadamia społeczeństwo, że krzywdzące jest przedstawianie niepełnosprawności jako obciążenia i tragedii gloryfikowanie niepełnosprawności na pierwszym miejscu przed człowiekiem, przez co wszystkie inne dokonania stają się nieistotne, a osoba z niepełnosprawnością staje się przezroczysta.

Jestem swoim Liderem Ty bądź swoim

W ramach realizowanej kampanii społecznej „Jestem swoim Liderem – Ty bądź swoim” Fundacja Aprobata wraz z lokalną społecznością osób z niepełnosprawnościami w Rzeszowie oddała głos Liderom reprezentującym społeczności osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Liderzy w filmach opowiedzieli o swoich doświadczeniach, zmaganiach, pragnieniach

i sukcesach o przynależności do społeczności, która rozumie i wzajemnie się wspiera,

o wewnętrznej potrzebie samorealizacji jako człowieka, a nie w wyniku niepełnosprawności.

Przesłanie Liderów społeczności

osób z niepełnosprawnościami:

 • Pomagasz człowiekowi, a nie niepełnosprawności.
 • Działam dla siebie!
 • Po pierwsze człowiek!
 • Jestem swoim Liderem!

Osoby z niepełnosprawnościami mają takie same potrzeby jak osoby pełnosprawne.

Zachowujmy się wobec wszystkich z szacunkiem!

Liderka społeczności osób z niepełnosprawnością słuchu.

Marzena Zuber będąc rocznym dzieckiem zachorowała na anginę i straciła słuch, dzisiaj po wieloletniej rehabilitacji i dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców oraz wsparciu społeczności osób z niepełnosprawnością słuchu – mówi, aktywnie uczestniczy w życiu społecznym

i zawodowym jest samodzielna i skoncentrowana na realizacji własnych planów, pracuje oraz wspiera swoje dzieci. Pani Marzena angażuje się w działania edukacyjne, mające na celu pokazanie codzienności osób z niepełnosprawnością słuchu oraz jako ekspert OzN realizuje szkolenia wspierające i pomagające osobom pełnosprawnym w poznaniu i komunikacji z osobami niesłyszącymi i słabosłyszącymi.

„Noszę aparat słuchowy, ale nie jestem z tego zadowolona, bo ludzie to widzą i patrzą na mnie krzywo. Nie rozumieją, dlaczego, i że jestem niedosłysząca, dlatego chowam aparat za włosami. Mam różne kontakty z ludźmi słyszącymi to zależy od tego jak rozumieją i akceptują niepełnosprawność.

„Osoby głuche nie znają języka polskiego! Jest im ciężko zrozumieć co jest napisane, o co chodzi, co znaczą napisane słowa i nawet ciężko to wytłumaczyć. To jest naprawdę bardzo trudne. Język polski jest dla nas językiem obcym.”

Codzienność osoby niesłyszącej:

Nie słyszę otaczającego mnie świata, komunikuję się czytając słowa z ruchu ust osób słyszących, a ze swoją społecznością rozmawiam używając języka migowego. Osoby niesłyszące noszące aparat słuchowy częściowo słyszą mowę oraz same mówią jednak potrzebują więcej czasu na komunikację, więcej powtórzeń i czasu.

Zapraszamy do zapoznania się z Marzeną https://youtu.be/s8eiRpj__tQ?feature=shared

Osoby z niepełnosprawnością słuchu

Osoby z niepełnosprawnością słuchu są cenionymi specjalistami, rodzicami, działają społecznie oraz biznesowo są integralną częścią naszej społeczności  i równoprawnymi obywatelami.

Osoby niesłyszące i słabosłyszące spotykają się z litością lub oceną więc jeśli chcesz pomóc to nie oceniaj, bo po pierwsze jest człowiek a potem jego niepełnosprawność.

Jak możesz pomóc:

 • Proszę nie podchodź do mnie nagle i od tyłu
 • Nie krzycz rozmawiając ze mną, poza mną usłyszą cię wszyscy dookoła:)
 • Najlepiej po prostu mów do mnie powoli – wiele osób niesłyszących czyta z ruchu ust
 • Utrzymuj ze mną kontakt wzrokowy, łatwiej cię zrozumiem.
 • Kontaktując się ze mną zawsze uprzedź swoją obecność
 • Przedstawiając się delikatnie dotknij mojego ramienia

Liderka społeczności osób z niepełnosprawnością wzroku.

Paulina Nogaj jest osobą słabowidzącą od dziecka choruje na dziecięce porażenie mózgowe sprzężone z niedowidzeniem lewego oka na poziomie 5% widzenia

i niedowładem prawostronnym. Od dziecka była uczona samodzielności, zaradności oraz umiejętności radzenia sobie w każdej sytuacji, praca daje jej poczucie bezpieczeństwa i spełnienia. Pani Paulina angażuje się w działania edukacyjne mające na celu pokazanie codzienności osób

z niepełnosprawnością wzroku oraz jako ekspert OzN realizuje szkolenia wspierające i pomagające osobom pełnosprawnym w poznaniu i komunikacji z osobami słabowidzącymi i niewidzącymi.

„Niepełnosprawność według mnie, to tak naprawdę nie jest niepełnosprawność, to jest nasza cecha, która pozwala pokonywać bariery mimo trudności. To jest jakaś trudność a nie problem – zadanie, z którym musimy się zmierzyć, taki challenge”

„Po pierwsze denerwuje mnie nadmierna litość: o jejku ty jesteś taka biedna, jak ty sobie poradzisz, a mama się nie martwi, a coś tam.. i tak dalej.

Po drugie za mocne ocenianie: a to jak jesteś kaleka to siedź w domu, po co przyszłaś do pracy, po co w ogóle funkcjonujesz, bo przecież powinnaś siedzieć w domu na rencie i to ci powinno wystarczyć. To jest bardzo wkurzające, bo ja wiem, że na ile sobie radzę na tyle radzę sobie sama i nie chciałabym, żeby mnie ktoś po pierwsze przesadnie wyręczał a po drugie, żeby mnie ktoś oceniał pod kątem niepełnosprawności czy ja powinnam sama mieszkać czy nie. Jeżeli tyle lat to robię to znaczy, że umiem i że potrafię.”

Osoby z niepełnosprawnością wzroku

Osoby niepełnosprawnością wzroku aktywnie uczestniczą w życiu społecznym, pracują rozwijają swoje pasje, zainteresowania oraz kompetencje, są cenionymi specjalistami, rodzicami, działają biznesowo są integralną częścią naszej społeczności i równoprawnymi obywatelami.

Osoby słabowidzące i niewidzące spotykają się z litością lub oceną więc jeśli chcesz pomóc to nie oceniaj, bo po pierwsze jest człowiek a potem jego niepełnosprawność.

Zapraszamy do zapoznania się z Pauliną https://youtu.be/kiEqrpyrfAo?feature=shared

Codzienność osoby z niepełnosprawnością wzroku

„Przemieszczając się zawsze muszę bardzo uważać, słuchać otaczających mnie odgłosów ulicy, miasta i ludzi. Kieruję się znaną mi drogą, wiem, ile jest przecznic, świateł i jakie są przeszkody.

W kontaktach z ludźmi ważne jest poczucie bezpieczeństwa oraz chęć zrozumienia mnie.”

Jak możesz pomóc:

 • Możesz ułatwić mi przejście poprzez chwilowe zatrzymanie się i umożliwienie mi przejścia lub gdy widzisz, że idziemy na wprost siebie to możesz przesunąć się lub mnie ominąć.
 • Proszę, nie dotykaj mojej ręki oraz białej laski
 • Nie podchodź do mnie nagle i blisko
 • Uszanuj moją bezpieczną przestrzeń, wyznaczam ją przez białą laskę lub psa przewodnika
 • Kontaktując się ze mną zawsze uprzedź swoją obecność:)
 • Przedstawiając się delikatnie dotknij mojego ramienia

Lider społeczności osób z niepełnosprawnością ruchu.

Krystian Nowak reprezentuje społeczność osób z niepełnosprawnością ruchu, od dziecka choruje na mózgowe porażenie dziecięce i porusza się na wózku elektrycznym. Krystian jest lokalnym liderem i społecznikiem, swoją postawą oraz zaangażowaniem przełamuje stereotypy i uprzedzenia wobec osób z niepełnosprawnościami. Krystian angażuje się w działania edukacyjne mające na celu pokazanie codzienności osób z niepełnosprawnością ruchu oraz jako ekspert OzN realizuje szkolenia wspierające i pomagające osobom pełnosprawnym w poznaniu i komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami

Najbardziej jestem dumny z tego, że udało mi się założyć rodzinę, że jestem niepełnosprawny a i tak funkcjonuję jak osoba sprawna. Moim zdaniem każdy jest niepełnosprawny tylko nie po każdym możemy to zobaczyć.”

Niepełnosprawność jest tylko w głowie!

Pomimo tego, że jestem niepełnosprawny to czuję się spawany, mam wózek, który mi pomaga funkcjonować, ale nie traktuję tego jako utrudnienie tylko bardziej jako wygodę, na której zawsze mogę usiąść. Jak ja to mówię mam swoje krzesało, którego nikt mi nie zabierze!  „

Osoby z niepełnosprawnością ruchu

Osoby z niepełnosprawnością ruchu pracują w wielu branżach, są przedsiębiorcami

i cenionymi specjalistami uczestniczą w życiu społecznym i zawodowym, pracują rozwijają swoje pasje, zainteresowania oraz kompetencje są integralną częścią naszej społeczności

i równoprawnymi obywatelami.

Niepełnosprawność ruchu to najczęściej nabywana niepełnosprawność w wyniku nieszczęśliwego wypadku! Osoby zdrowe doświadczają niepełnosprawności ruchu na każdym etapie swojego życia.

Osoby z niepełnosprawnością ruchu spotykają się z litością lub oceną więc jeśli chcesz pomóc to nie oceniaj, bo po pierwsze jest człowiek a potem jego niepełnosprawność.

Zapraszamy do zapoznania się z Krystianem https://youtu.be/IIc8xTf3VK8?feature=shared

Codzienność osoby z niepełnosprawnością ruchu:

Jestem osobą poruszającą się za pomocą wózka, kul lub chodzika, moja niepełnosprawność mnie nie ogranicza, staram się żyć tak jak osoba sprawna, pracuję mam rodzinę i staram się realizować swoje plany i marzenia. Moja aktywność w społeczeństwie łączy się eliminacją barier mentalnych i architektonicznych.

Jak możesz mi pomóc:

 • Proszę nie dotykaj mojego wózka bez mojej zgody
 • Gdy ze mną rozmawiasz stań dalej od wózka lub usiądź, aby nasze twarze były na podobnym poziomie, nie muszę wtedy patrzeć do góry
 • Gdy będą potrzebował pomocy to poproszę
 • Nie wyręczaj mnie na siłę, lubię być osobą samodzielną

Lider społeczności osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Łukasz Solarz reprezentuje społeczności SELF-ADWOKATÓW w Rzeszowie działających przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PSONI w Jarosławiu. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym

i zawodowym, pracuje w zakładzie Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, realizuje swoje plany oraz marzenia, uczestniczy w wielu projektach oraz lokalnych działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

„Na co dzień drażni mnie, że osoby zdrowe nie rozumieją środowiska osób niepełnosprawnych, zarzucają im czasami, że za wolno się poruszają a nie raz nawet za szybko i nie są w stanie zrozumieć tych osób na co dzień. I tak naprawdę nie raz muszą się same przekonać co to znaczy niepełnosprawność, aby im pomagać.

Bardzo ważne jest to, aby osoby niepełnosprawne były doceniane i powinny też być szanowane.  Różnie z tym bywa, jedni doceniają a drudzy nie, wiadomo każdy człowiek ma swój charakter i czasem jest z tym ciężko.

Dumny jestem z tego, że mam rodzinę, chrześniaka i w ogóle, że mam z kim porozmawiać i że mam pracę. I w pewnym stopniu ukończone szkoły i wykształcenie. Świat się nie kończy na siedzeniu w domu i przed ekranem telewizora tylko można normalnie żyć i często wychodzić na spotkania z przyjaciółmi „

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Osoby niepełnosprawnością intelektualną żyją aktywnie, pracują zawodowo, udzielają się społecznie, stale rozwijają swoje pasje, zainteresowania oraz kompetencje są równoprawnymi obywatelami, zasługują na szacunek i zrozumienie tak jak każdy człowiek, są integralną i ważną częścią naszej społeczności.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną spotykają się z dużym niezrozumieniem społecznym często litością lub negatywną oceną. Jeśli chcesz pomóc to nie oceniaj, bo po pierwsze jest człowiek a potem jego niepełnosprawność!

Zapraszamy do zapoznania się z Łukaszem https://youtu.be/NRpSSLpUEq8?feature=shared

Codzienność osób z niepełnosprawnością intelektualną

Staram się być osobą samodzielną na tyle na ile mi pozwala moja niepełnosprawność, czasami potrzebuję więcej czasu i poproszę o pomoc. W kontaktach międzyludzkich najważniejsze jest zrozumienie i szacunek.

Jak możesz mi pomóc:

 • Proszę mów wprost
 • Czasami potrzebuję więcej czasu na odpowiedź i oswojenie się z nową sytuacją
 • Unikaj głośnego lub bardzo wolnego mówienia oraz gestykulacji
 • Nie zadawaj mi na raz wielu pytań – spowoduje to u mnie uczucie wycofania i niezrozumienia
 • Nie traktuj mnie jak dziecko, jestem osobą dorosłą

 

Liderka społeczności rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami

Joanna Marnik jest mamą trójki dzieci, w tym Bruna, który ma 20 lat i jest niepełnosprawny. Bruno jest po wylewie krwi do mózgu w efekcie czego nie kontroluje swoje ciała i mówi się o takich osobach, że jest osobą leżącą. Pani Joanna jest Prezeską Stowarzyszenia na Rzecz dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi BRUNO w Rzeszowie, stale wspiera środowiska rodziców dzieci

z niepełnosprawnościami jest aktywna zawodowo i społecznie.

„Jako rodzice, wszystkie swoje dzieci tak samo kochamy i widzimy w nich to co jest najpiękniejsze, a w niepełnosprawności jest dużo piękna. Bruno ma dostęp do tej prawdziwej wartości, tej największej, jest szczery, kochający, ufający, taki prawdziwy, nie musi udawać.”

To co co mnie bardzo uderza, to stwierdzenie, że my rodzice niepełnosprawnych dzieci żerujemy na zasiłkach i darowiznach, natomiast nie ma otwartości społeczeństwa na pomoc innego rodzaju.

Rodzic, który dzisiaj rezygnuje z pracy dostaje świadczenie pielęgnacyjne, jakieś 2 500 zł na miesiąc i są rodzice, którzy rzeczywiście muszą to zrobić, nie mogą inaczej postąpić, bo to dziecko wymaga 24 godzinnej opieki. Natomiast szereg z nas, rodziców dzieci z niepełnosprawnościami pracuje i po to właśnie powstał nasz ośrodek – Stowarzyszenie BRUNO, żeby ci rodzice mogli opracować.”

„My naprawdę jesteśmy szczęśliwymi osobami i jestem przekonana, że o wiele bardziej szczęśliwymi a niżeli inne rodziny te, które nie mają kontaktu z niepełnosprawnością, mamy poukładane w głowach takie priorytety które to szczęście nie chce powiedzieć, że gwarantują, ale na pewno podnoszą.”

Rodzice i opiekunowie dzieci

z niepełnosprawnościami.

Dzieci z niepełnosprawnościami mają kochających i wspierających rodziców, tak samo jak dzieci zdrowe. Wspólnie spędzają czas a rodzice cieszą się z każdego sukcesu dziecka.

Rodzice dzieci z niepełnosprawnością aktywnie uczestniczą w życiu społecznym

i zawodowym, są integralną częścią naszej społeczności i równoprawnymi obywatelami, często spotykają się z litością lub oceną więc jeśli chcesz pomóc to nie oceniaj, bo po pierwsze jest człowiek a potem jego niepełnosprawność.

Zapraszamy do zapoznania się z Joanną https://youtu.be/LCDgdrp4Koc?feature=shared

Codzienność rodzica dziecka z niepełnosprawnościami

„Organizuję każdy dzień z uwzględnieniem potrzeb dwóch osób, siebie i mojego dziecka z niepełnosprawnością i akceptuję fakt, że tak będzie zawsze. „

Jak możesz pomóc:

 • Nie parkuj na miejscach dla osób z niepełnosprawnością, nawet na chwilę!
 • Zaakceptuj naszą rodzinę jako pełnosprawnych obywateli
 • Porozmawiaj z nami, gdy masz pytania i wątpliwości
 • Nie oceniaj, gdy z dzieckiem z niepełnosprawnością korzystamy z pierwszeństwa u lekarza lub w urzędzie

Osoby z niepełnosprawnościami mają takie same potrzeby jak osoby pełnosprawne.

Zachowujmy się wobec wszystkich z szacunkiem!

Akceptacja

 • Akceptacja drugiego człowieka
 • Akceptacja jego inności
 • Akceptacja odrębności, niezależnie od wyglądu posiadanej niepełnosprawności sposobu mówienia i poruszania się

Pomagaj nie wyręczaj

 • Pomagaj zgodnie z potrzebą i komunikatem osoby z niepełnosprawnością
 • Nie podejmuj decyzji za osobę z niepełnosprawnością
 • Nie wyręczaj z myślą, że: będzie szybciej i zrobię to lepiej
 • Zawsze zapytaj!

Zauważanie

 • Nie odwracaj uwagi!
 • Nie udawaj, że osoba z niepełnosprawnością nie istnieje
 • Nie traktuj osoby z niepełnosprawnością jak niewidzialne

Zarówno projekt, jak i konkretne działania podejmowane w Rzeszowie na rzecz osób niepełnosprawnościami pochodzą z Konwencji ONZ z dnia 13 grudnia 2006 r. o prawach osób niepełnosprawnych, ratyfikowanej przez Polskę w dniu 6 września 2012 r.

Logotyp Grantodawcy Rzeszów Stolica Innowacji, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logotyp Grantodawcy Rzeszów Stolica Innowacji, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

Skip to content