Fundacja ,, APROBATA’’ w ramach działań Rzeszowskiego Centrum Wolontariatu 50+ oferuje od 01.07- 30.10.2020r. wsparcie dla rzeszowskich seniorów  polegające  na pomocy w drobnych naprawach domowych oraz w pracach na działkach ROD-o lub przy przed ogródkach.

Pomoc w ramach projektu przysługuje osobom, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. Są mieszkańcami miasta Rzeszowa,
  2. Są osobami 60+ zwłaszcza samotnym, z niepełnosprawnością, o niskich dochodach
  3. Stale mieszkają w lokalu, w którym ma być wykonana usługa lub są użytkownikami działki
  4. Zaakceptują regulamin wsparcia

Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku godz. 12.00-16.00

Jolanta Fień

Tel. 605-638-882

e-mail biuro@fundacjaaprobata.org.pl

„Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020” dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON-Rozwój i Innowacja”, Fundacja Przestrzeń Lokalna.”

Deklaracja uczestnictwa – pobierz

 

Regulamin Pomocny Pan – pobierz

Skip to content