Fundacja ,,APROBATA” realizuje projekt pn.: ,,Rzeszowskie Centrum Wolontariatu 50+”. Projekt otrzymał dofinansowanie z budżetu Miasta Rzeszowa w ramach konkursu pn.: ,,Prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym – Senior w mieście”.

Termin realizacji 15.06.2019 – 15.12.2019.

Skip to content