O FUNDACJI

Fundacja ,, APROBATA’’ została powołana i prowadzi działania w zakresie w ochrony zdrowia, wsparcia osób z niepełnosprawnościami ich rodzin, opiekunów.

Prowadzimy działania na rzecz osób z chorobami reumatycznymi, których celem jest zwrócenie uwagi osób chorych  i lekarzy reumatologów na to, jak ważną rolę w leczeniu odgrywa otwarta rozmowa i uświadomienie, że każda strona ma istotny wkład w tę relację.

Prowadzimy inicjatywy o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i społecznym oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami. Nasze działania maja na celu wspieranie pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym poprzez skuteczną rehabilitację oraz wyrównywanie szans. Wspieramy podmioty instytucji publicznych w wdrażaniu wymogów ustawowych o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Jesteśmy sygnatariuszem Programu Dostępność Plus, gdzie kierujemy się ideą dostępności i równego traktowania oraz wspólnie dążymy do wyrównania szans i dostępu wszystkich obywateli do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji i środków komunikacji.

 

STATUT Fundacja APROBATA – pobierz

 

ZARZĄD FUNDACJI:

Jolanta Fień – prezes zarządu

Ewelina Sitarz – członek zarządu

 

 

 

 

WSPÓŁPRACA

Polska Unia Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia"

Polska Unia Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia"

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Rzeszowskie Centrum Wolontariatu 50+

Rzeszowskie Centrum Wolontariatu 50+

AKTUALNOŚCI

Skip to content