Z przyjemnością zapraszamy do udziału w wydarzeniu

,,I Podkarpackie spotkania on-line  w obszarze reumatologii”  

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju oraz wynikająca z niej troska o poczucie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego uczestników sprawiły, że postanowiliśmy spotkać się za pośrednictwem łączy internetowych gdzie spotkania będą udostępnione na FB Fundacji ,, APROBATA’’

Jest to wyjątkowe wydarzenie edukacyjne zorganizowane przez Fundację ,, APROBATA’’ połączone z Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych w dniu 3.12.2020

Jest to dla nas bardzo ważne ponieważ choroby reumatyczne w znacznej części prowadza do niepełnosprawności i osoby chorujące w tym dniu pokazują solidarność z wszystkimi osobami z niepełnosprawnosciami bez względu jaka ta niepełnosprawność jest. Obchody Dnia są również okazją do zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

Wychodząc naprzeciw środowiska osób niedosłyszących oraz dostosowaniu się do ustawy z dnia 19 lipca 2019 r., o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnimy tłumacza języka migowego

W dniu 4.12.2020 zapraszamy do udziału w Panel II Reumatologia na czasie – współczesne metody leczenia

Spotkanie organizowane przez nas, skierowane jest niezmiennie do indywidualnych pacjentów, u których zdiagnozowano choroby reumatyczne, opiekunów i ich rodzin, osób trzecich oraz lekarzy, środowiska medyczne zajmujące się osobami przewlekle chorymi.

Skip to content