Grafika promująca Plebiscyt Rzeszowscy Siłacze, to MY "Kampania - Jestem swoim Liderem - ty bądź swoim"

Grafika promująca Plebiscyt Rzeszowscy Siłacze, to MY „Kampania – Jestem swoim Liderem – ty bądź swoim”

 

Plebiscyt realizowany jest przez Fundację ,,APROBATA’’ we współpracy  z Urzędem Miasta Rzeszowa.

Projekt „Dofinansowano z budżetu Miasta Rzeszowa’’. Rzeszowscy Siłacze, to MY, jest II edycją wspaniałego wydarzenia pokazującego świat osób z niepełnoprawnościami, a w roku 2023r.  realizowanego w ramach Kampanii Społecznej „Jestem swoim Liderem – ty bądź swoim”.

Fundacja ,,APROBATA’’ serdecznie zaprasza wszystkie dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnościami do udziału w Plebiscycie Rzeszowscy siłacze – TO My, a lokalne społeczności osób z niepełnosprawnością, osoby pełnosprawne i środowiska wspierające integrację osób z niepełnosprawnościami , Instytucje, Fundacje, Stowarzyszenia oraz osoby zainteresowane do współpracy i budowania wzajemnego dialogu.

Rzeszów przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami

Do udziału zapraszamy mieszkańców miasta Rzeszowa w tym dzieci, młodzież i dorosłych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Uczniów placówek edukacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Rzeszowa, rzeszowskich instytucji publicznych i niepublicznych (takich jak Domy Pomocy Społecznej, Domy Seniora), sektora pozarządowego wspierającego osoby z niepełnosprawnościami (takich jak Warsztaty Terapii Zajęciowych), którzy aktywnie realizują swoje pasje oraz pragną rozwijać swoją aktywność społeczną.

Rzeszowscy siłacze – TO MY!

Plebiscyt kierowany jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób z niepełnosprawnościami, aby wszyscy mogli pokazać swój świat, swoją codzienność oraz odważne wyrazić siebie jako jednostkę i podkreślić, że po pierwsze jest człowiek a potem jego niepełnosprawność. Celem plebiscytu jest zaprezentowanie własnych pasji, zainteresowań, twórczości, odczuć oraz sposobu na wyrażenie siebie w otaczającym świecie.

Kategorie Plebiscytu

 • Dzieci i młodzież do 18 roku życia
 • Kobiety
 • Mężczyźni
 • Społecznik osoba z niepełnosprawnością

Przesłanie Plebiscytu

Ważna jest integracja wszystkich środowisk osób pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami, wzajemna edukacja, zrozumienie potrzeb oraz pokazanie tego co nas łączy, że jesteśmy tacy sami a każdy z nas pragnie się rozwijać i chce być szanowany oraz, że po pierwsze jest człowiek a nie jego niepełnosprawność.

Przesłanie:

 • Działam dla siebie!
 • Po pierwsze człowiek!
 • Pomagasz człowiekowi, a nie niepełnosprawności.
 • Jestem swoim Liderem!

W ramach Plebiscytu każdy uczestnik będzie mógł zaprezentować:

 • swoją pasję
 • zainteresowania
 • marzenia
 • pokazać swoją codzienność
 • wyrazić siebie

Prace i formy przekazu w ramach – Plebiscytu Rzeszowscy Siłacze, to MY!

Formy przekazu są dowolne i mogą obejmować wszystkie dostępne i nowatorskie techniki oraz prezentacje aktywności osób z niepełnosprawnościami:

 • Prace plastyczne w każdej technice
 • Prace pisane w każdej formie w tym wiersze
 • Prace filmowe i multimedialne
 • Przedstawienie zainteresowań
 • Przedstawienie pasji
 • Przedstawienie aktywności społecznej
 • Pokazanie twórczości domowej oraz warsztatowej
 • Zaprezentowanie swojej codzienności w każdej formie

Nagrody

W ramach Plebiscytu Rzeszowscy Siłacze, to MY, uczestnicy otrzymają:

 • Statuetkę okolicznościową
 • Certyfikat Rzeszowscy Siłacze, to MY II EDYCJA

Przyznawane w czterech kategoriach:

I Dzieci i młodzież do 18 roku życia

II Kobiety

III mężczyźni

IV Społecznik osoba z niepełnosprawnością

Zgłoszenia

Kandydatury można zgłaszać w terminie od 15 września 2023 do 05 listopada 2023.

Uroczyste rozstrzygnięcie Plebiscytu Rzeszowscy Siłacze, to My! oraz wręczenie nagród odbędzie się 04 grudnia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, podczas finału Kampanii „Jestem swoim Liderem -Ty bądź swoim”.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem i formularzem zgłoszeniowym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, który znajduje się:

 1. do pobrania w wersji elektronicznej poniżej.
 2. Informacja o Plebiscycie Rzeszowscy Siłacze, to MY II edycja 2023
 3. Informacja o Plebiscycie Rzeszowscy Siłacze, to MY II edycja 2023
 4. Regulamin Plebiscyt Rzeszowscy Siłacze II edycja 2023
 5. Regulamin Plebiscyt Rzeszowscy Siłacze II edycja 2023
 6. załacznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy o przyznanie Statuetki okolicznościowej i Certyfikatu
 7. załacznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy o przyznanie Statuetki okolicznościowej i Certyfikatu
 8. do pobrania w wersji papierowej w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej Urzędzie Miasta Rzeszowa, ul. 3 Maja 13 w Rzeszowie. W godzinach poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 7.30 – 15.30, środa 7.30 – 17.00.

Zarówno projekt, jak i konkretne działania podejmowane w Rzeszowie na rzecz osób niepełnosprawnościami pochodzą z Konwencji ONZ z dnia 13 grudnia 2006 r. o prawach osób niepełnosprawnych, ratyfikowanej przez Polskę w dniu 6 września 2012 r.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym spotem promującym konkurs z tłumaczeniem na PJM: https://www.youtube.com/watch?v=6hy4P3pGa8w

 

Plakat informujący o wydarzeniu Rzeszowscy Siłacze, to My, II edycja

Plakat informujący o wydarzeniu Rzeszowscy Siłacze, to My, II edycji

Przedstawiamy członków Kapituły konkursowej w Plebiscycie Rzeszowscy Siłacze, to MY, II Edycja
Członkowie Kapituły mają przed sobą bardzo trudne zadanie polegające na wyłonieniu Laureatów Plebiscytu Rzeszowscy Siłacze, to MY, II Edycja.
Członkowie Kapituły Rzeszowscy Siłacze, to MY II edycja

Członkowie Kapituły Rzeszowscy Siłacze, to MY II edycja

Jesteśmy zachwyceni 😍kreatywnością i talentem uczestników, którzy zaczarowali nas swoimi pracami. Prace są nie tylko piękne wizualnie, ale również wprowadzają magię i przyjemność czytania.
Dziękujemy 💞za poświęcony czas i wysiłek, jakie włożyliście w tworzenie tych wspaniałych dzieł. Wasza pasja i zaangażowanie są inspirujące dla nas wszystkich.
Dziękujemy również rodzicom, instytucjom, które zgłosiły swoich kandydatów.
Otrzymaliśmy zgłoszenia w poszczególnych kategoriach:
📌Dzieci i młodzież do 18 roku życia – 4 osoby
📌Kobiety – 3 osoby
📌Mężczyźni – 4 osoby
📌Społecznik osoba z niepełnosprawnością – 3 osoby
🏵Ogłoszenie laureatów oraz osób wyróżnionych nastąpi podczas Warsztatów
Na pierwszy rzut oka – widzisz różnicę?
Serdecznie zapraszamy !
🗓04. 12.2023
⏰9.30 – 14.00
Miejsce: Collegium Humanum filia w Rzeszowie
ul. Aleja Generała Leopolda Okulickiego 10 w Rzeszowie
Budynek Stara Szwalnia I piętro
Logotypy grantodawcy. Zadanie finansowane ze środków PFRON, których dysponentem jest Prezydent Miasta Rzeszowa.

Logotypy grantodawcy. Zadanie finansowane ze środków PFRON, których dysponentem jest Prezydent Miasta Rzeszowa.

 

 


Poznajcie Laureatów oraz osoby wyróżnione w Plebiscycie Rzeszowscy Siłacze, to MY II EDYCJA.
Nagrody zostały wręczone podczas Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
W imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa Pan Andrzej Burnat Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urząd Miasta Rzeszowa
W imieniu JM Rektora Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej prof. dr hab. Pawła Czarneckiego, MBA, Dr h.c – dr Henryk Pietrzak Profesor Collegium Humanum Filia w Rzeszowie
Pani Jolanta Fień- Prezes Zarządu Fundacji,, APROBATA’’ oraz pomysłodawczyni Plebiscytu Rzeszowscy Siłacze, to MY
Pani Ewelina Polak – Prezes Zarządu Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych w Rzeszowie
I KATEGORIA Dzieci i młodzież do 18 roku życia
🏆LAUREAT TO MICHAŁ NIEMCZYK – lat 14, największą pasją Michała jest muzyka, uczęszcza na naukę gry na keyboardzie i pianinie. Gra i komponuje. Zgłoszony z Podkarpackiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym ,,Daj Szansę”.
Osoby wyróżnione to:
-Wojciech Dzipek – Podkarpackie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym
– Krystian Pecko – Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie
– Krzysztof Chochrek – Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie
II KATEGORIA KOBIETA
🏆LAUREATKA to AGNIESZKA PENDRAK z Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej.
Pani Agnieszka jest uzdolniona artystycznie ze względu na słaby wzrok maluje obrazy palcami, pisze wiersze wydała tomik poezji pt. Płomień.
Osoby wyróżnione to:
– Jolanta Trzeciak Dom Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie
– Danuta Kałamarz Stowarzyszenie im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie
– Paulina Nogaj Portal Rampa- pokonujemy bariery
III KATEGORIA MĘŻCZYZNA
🏆LAUREAT Krzysztof Augustyn z Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie.
Pan Krzysztof jest przewodniczącym samorządu uczniowskiego, angażuje się w życie szkoły, autor licznych rymowanek oraz konferencjariusz licznych wydarzeń szkolnych.
Osoby wyróżnione to:
– Tomasz Wilk Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie.
– Kacper Laskowski Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie
– Czesław Rzeszut Dom Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie
– Marcin Basamon Stowarzyszenie im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie
IV KATEGORIA SPOŁECZNIK OSOBA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ.
🏆LAUREAT TOMASZ KOBA
Pan Tomasz to dusza artysty, malarz, rysownik, karykaturzysta udziela się społecznie na WOŚP. Współpracuje z Fundacją Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci.
Osoby wyróżnione to;
– Krystyna Homik – Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Rzeszowie
– Mirosław Kowalski – Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Rzeszowie
Serdecznie gratulujemy 🍀dla nas największą nagrodą było zobaczyć uśmiech na waszych twarzach.
Zadanie finansowane ze środków PFRON, których dysponentem jest Prezydent Miasta
Rzeszowa.
Sponsorem nagród jest:
JM Rektor Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej – prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, Dr h.c

 

Skip to content