W ramach naszej Kampanii „Jestem swoim Liderem -Ty bądź swoim” nawiązaliśmy współpracę z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 🚌
Zostały przygotowane Informatory autobusowe w postaci papierowych broszur , które są zawieszone w przestrzeni autobusu, aby Mieszkańcy miasta Rzeszowa – pasażerowie, mogli edukować się oraz zapoznać się z misją kampanii.
🗓Kampania edukacyjna 🚌🚌trwa od 04 grudnia 2023.
Z informatorów pasażerowie mogą dowiedzieć się jak ważne jest pomaganie drugiemu człowiekowi, nie patrząc przez pryzmat ich niepełnosprawności.
O kampanii edukacyjnej w czasie Warsztatów mówił Pan Marek Filip Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Zdjęcie jak wygląda informator edukacyjny do zawieszenia w autobusach MPK.

Zdjęcie jak wygląda informator edukacyjny do zawieszenia w autobusach MPK.

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie Panu Dyrektorowi oraz Paniom i Panom kierowcom autobusów.
Zdjęcie informatora zawieszonego w autobusie MPK.

Zdjęcie informatora zawieszonego w autobusie MPK.

Logotypy grantodawcy. Zadanie finansowane ze środków PFRON, których dysponentem jest Prezydent Miasta Rzeszowa.

Logotypy grantodawcy. Zadanie finansowane ze środków PFRON, których dysponentem jest Prezydent Miasta Rzeszowa.

 

 

 

Skip to content