W ramach Kampanii społecznej „Jestem swoim Liderem – Ty bądź swoim”, która realizowana jest we współpracy Z Urzędem Miasta Rzeszowa zostały opracowane broszury edukacyjne dotyczące przekazu, że najpierw jest człowiek ze swoimi potrzebami, pragnieniami, pokonujący własne ograniczenia i trudności, dążący do ich spełnienia i równego traktowania dopiero w następnej kolejności jest niepełnosprawność tego człowieka z którą żyje.

Plakat informacyjny o kampanii Jestem swoim liderem- ty bądź swoim.

Plakat informacyjny o kampanii Jestem swoim liderem- ty bądź swoim.

Zapraszamy do zapoznania się  jak ważne jest wsparcie i pomoc ze szczególną uważnością na człowieka, jak życie, pragnienia i codzienność osób zdrowych i osób z niepełnosprawnościami

splata się ze sobą i ostatecznie niczym nie różni.

1 Broszura edukacyjna zawierająca informacje wpierający osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

1 Broszura edukacyjna zawierająca informacje wpierający osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

2 Broszura edukacyjna zawierająca informacje wpierający osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

2 Broszura edukacyjna zawierająca informacje wpierający osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

 

 

1 Broszura edukacyjna zawierająca informacje wpierający osoby z niepełnosprawnością słuchu.

2 Broszura edukacyjna zawierająca informacje wpierający osoby z niepełnosprawnością słuchu.

2 Broszura edukacyjna zawierająca informacje wpierający osoby z niepełnosprawnością słuchu.

1 Broszura edukacyjna zawierająca informacje wpierający osoby z niepełnosprawnością wzroku.

1 Broszura edukacyjna zawierająca informacje wpierający osoby z niepełnosprawnością wzroku.

2 Broszura edukacyjna zawierająca informacje wpierający osoby z niepełnosprawnością wzroku.

2 Broszura edukacyjna zawierająca informacje wpierający osoby z niepełnosprawnością wzroku.

1 Broszura edukacyjna zawierająca informacje wpierający rodziców dzieci z niepełnosprawnością.

1 Broszura edukacyjna zawierająca informacje wpierający rodziców dzieci z niepełnosprawnością.

2 Broszura edukacyjna zawierająca informacje wpierający rodziców dzieci z niepełnosprawnością.

2 Broszura edukacyjna zawierająca informacje wpierający rodziców dzieci z niepełnosprawnością.

1 Broszura edukacyjna zawierająca informacje wpierający osoby z niepełnosprawnością ruchu.

1 Broszura edukacyjna zawierająca informacje wpierający osoby z niepełnosprawnością ruchu.

2 Broszura edukacyjna zawierająca informacje wpierający osoby z niepełnosprawnością ruchu.

2 Broszura edukacyjna zawierająca informacje wpierający osoby z niepełnosprawnością ruchu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

Skip to content