Prezes zarządu

Fundatorem Fundacji i Prezesem jest Jolanta Fień, która założyła 01grudnia 2015 r Stowarzyszenie Reumatyków i Ich Sympatyków im. Hanki Żechowskiej Koło Podkarpacki Podaj Dalej. Jako osoba chorująca od 23 lat na Reumatoidalne Zapalenie Stawów (RZS) doskonale rozumie potrzeby i sytuację osób chorych. Jest Sekretarzem Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Reumatyków REF. Pozyskuje środki i realizuje zadania na rzecz osób chorych na choroby reumatyczne. Posiada doświadczenie w organizowaniu warsztatów dla organizacji pozarządowych i przedstawicieli administracji lokalnej.

Skip to content