12 PAŹDZIERNIKA ŚWIATOWY DZIEŃ REUMATYZMU

Obchodzony po to by podnieść świadomość społeczeństwa o chorobach reumatycznych, które zbyt późno rozpoznane i niewłaściwie leczone prowadzą do postępującej niepełnosprawności, powikłań wielonarządowych a w konsekwencji kalectwa. Skutkiem tych chorób jest wykluczenie z życia zawodowego, ograniczenia w życiu osobistym co przekłada się na pogorszenie stanu nie tylko w sferze fizycznej ale również społecznej i psychicznej.

Życzenia z okazji Światowego Dnia Reumatyzmu.

Skip to content