W imieniu Fundacji,, APROBATA” w poczuciu dbałości o seniorów przyłączamy się i wspieramy działania Głosu Seniora. Podziękowania dla Zarządu Stowarzyszenia MANKO za podjecie inicjatywy.https://glosseniora.pl/

Skip to content