Zakład Ubezpieczeń Społecznych propaguje ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”.

Celem akcji edukacyjnej, jest promowanie wśród  świadczeniobiorców wiedzy na temat korzyści, jakie – zwłaszcza w obecnej sytuacji związanej z COVID19 – niesie wykorzystanie bezgotówkowej formy pobierania świadczeń, a także możliwości wynikających z korzystania z rachunku bankowego. Celem akcji jest także podniesienie poziomu wiedzy na temat warunków bezpiecznego korzystania z internetu, w tym również z różnego rodzaju e-usług przy wykorzystaniu rachunku bankowego.

Grupą docelową  działań są:

 

 – emeryci i renciści, którzy nie posiadają konta w banku i pobierają świadczenia w formie gotówkowej

– emeryci i renciści, którzy posiadają konto w banku, ale nie wykorzystują konta do wypłaty świadczeń

osoby, które aktualnie przechodzą na emeryturę/rentę, posiadają rachunek bankowy, na który otrzymywali pensję, ale wybierają gotówkową formę pobierania świadczeń

osoby aktywne zawodowo, które mimo posiadania konta, decydują się na gotówkową wypłatę świadczeń (np. zasiłków)

Skip to content