W dniu 23 maja 2023 r., w Brukseli odbyły się obrady delegatów V Parlamentu Europejskiego Osób z Niepełnosprawnościami, który zgromadził 731 uczestników z 29 państw.

Jolanta Fień prezeska Fundacji ,, APROBATA’’ wraz z Panem Jarosławem Suchym pełnomocnikiem do spraw osób niepełnosprawnych PO Podkarpacie uczestniczyli jako delegaci w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Byliśmy delegatami z  ramienia Pani Elżbiety Łukacijewskiej Poseł do Parlamentu Europejskiego, która zawsze wspiera nasze lokalne działania na rzecz dostępności osób ze szczególnymi potrzebami. To dla nas ogromie wyróżnienie jak również mobilizacja do dalszego działania na rzecz społeczności lokalnej. Serdecznie dziękujemy Pani Europoseł!

„Zjednoczona w różnorodności” – to Motto Unii Europejskiej, które oznacza, że każdy powinien mieć możliwość zaangażowania się w nasz europejski projekt – mawiała Roberta Metsola, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, otwierając wydarzenie.

Nasza Europa musi być inkluzywna i dostępna dla wszystkich, a podejmując decyzje musimy uwzględnić potrzeby wszystkich osób z niepełnosprawnościami ponieważ mówimy o jednej piątej naszej populacji. W tym celu musimy usunąć bariery, a nasze prawa nie mogą być tylko formalne, muszą być rzeczywiste.

Podczas całodziennej debaty delegaci przyjęli „Manifest Europejskiego Forum Niepełnosprawności w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024”. Z treścią Manifestu w całości można się zapoznać na stronie European Disability Forum,https://www.edf-feph.org/publications/eppd-manifesto-2023/

Organizatorem wyjazdu polskiej delegacji było Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami

https://pfon.org/bez-kategorii/pfon-organizatorem-polskiej-delegacji-do-v-parlamentu-europejskiego-osob-z-niepelnosprawnosciami/

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie przedstawicieli Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami.

Skip to content